หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ทรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
(GOLD PROPERTY FUND: GOLDPF)

ชื่อโครงการ เดอะ เมย์แฟร์แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
ที่ตั้ง เลขที่ 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ แมย์แฟร์ จำกัด
ผู้บริหารโครงการ บริษัท แมริออท โฮเต็ลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ เช่าที่ดินและอาคาร รวมระบบสาธารณูปโภค 30ปี และลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
จำนวนห้องพัก 162 ห้อง