หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 12 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด ราคาย้อนหลัง ในรูปแบบ CSV/Excel ไฟล์
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/11/2561 ถึง 26/11/2561)
7.20 7.20 7.15 7.20 218,200
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12/10/2561 ถึง 12/11/2561)
7.20 7.40 7.15 7.20 265,200
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/12/2561 - - - - 0
11/12/2561 - - - - 0
07/12/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 91,000
06/12/2561 7.20 7.20 7.15 7.20 100,100
04/12/2561 7.20 7.20 7.15 7.20 100,000
03/12/2561 7.20 7.20 7.15 7.15 100,000
30/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 59,000
29/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 100,000
28/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 101,000
27/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 50,000
26/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 70,000
23/11/2561 - - - - 0
22/11/2561 - - - - 0
21/11/2561 - - - - 0
20/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 300
19/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 800
16/11/2561 7.20 7.20 7.15 7.20 100,000
15/11/2561 7.20 7.20 7.20 7.20 47,100
14/11/2561 - - - - 0
13/11/2561 - - - - 0
12/11/2561 - - - - 0
09/11/2561 - - - - 0
08/11/2561 - - - - 0
07/11/2561 - - - - 0
06/11/2561 - - - - 0
05/11/2561 - - - - 0
02/11/2561 - - - - 0
01/11/2561 - - - - 0
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น